top of page
HS_1920x600px.webp

Hugos Stiftelse

Vi vill hjälpa barn med funktionsnedsättning till ett gott och aktivt liv

“Två saker som jag och Hugo ville åstadkomma när vi började springa tillsammans var att uppmärksamma barn med flerfunktionshinder och att samla in pengar till bra ändamål.”

MIKAEL NORDMARK

Vi vill göra skillnad. Därför valde vi att starta en stiftelse för att kunna stödja aktiviteter, grupper och initiativ som främjar bättre hälsa och ett bra aktivt liv för barn och unga med funktionsnedsättning.

Alla har rätt att leva det liv de vill utifrån sina förutsättningar. När Mikael och Martin såg att människor med funktionsnedsättning inte fick den hjälp och det stöd de behöver ville de göra något åt saken. De startade Hugos Stiftelse med målet att hjälpa människor med funktionsnedsättning leva det vill de vill.

Sedan stiftelsen startade 2018 har vi stöttat idrottslag, träningsgrupper, ideella organisationer och även påverkansorganisationer som RBU.

Gemenskap, påverkan och innovation

Att leva med en funktionsnedsättning eller vara anhörig till någon med en funktionsnedsättning är en utmaning på många sätt. Det är lätt att hamna lite vid sidan om samhället och gemenskapen. Därför stöttar vi föreningar som jobbar med att förändra attityder, organisationer som outtröttligt försöker påverka beslutsfattare och myndigheter. Stiftelsen stöttar också idrottsföreningar som låter alla vara med och delta i idrott. Vidare stöttar vi uppfinnare som skapar produkter som gör skillnad för personer med rörelsehinder.

 

Med Hugos stiftelse hoppas vi kunna göra något BRA och något som gör SKILLNAD.

Sluta Stirra

I samband med Glädjeruset i Täby 2019 fick organisationen Sluta Stirra ta emot en check på 10 000 kr från Hugos Stiftelse.

sluta_stirra.jpg

Vill du veta mer om Hugos Stiftelse?

Läs om projekt som stiftelsen är med och finansierar eller ge en gåva som gör skillnad för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

bottom of page